Praktische tips bij dagelijkse opvoeding

Rekenen voor kleuters

Rekenen is overal! Gebruik alledaagse situaties om de rekenvaardigheden van je kind te stimuleren:

Laat je kind helpen met tafeldekken en leer je kind hoeveelheden te bepalen.

Stel je kind vragen als:

- Hoeveel borden hebben we nodig?

- Hoeveel messen hebben we nodig?

- Hoeveel vorken hebben we nodig?

 

 

Zet ook eens 4 borden op tafel, terwijl jullie er 5 nodig hebben. Vraag vervolgens: “Hebben we genoeg borden?”.


Sinterklaas

De periode rondom Sinterklaas wordt door vele kinderen als leuk en gezellig ervaren. Toch is deze tijd voor veel kinderen ook erg spannend, met name voor kleuters die zich bewuster worden van de komst van Sinterklaas en de commotie die hierbij hoort. Om de spanning wat weg te nemen, is duidelijkheid scheppen voor deze kinderen belangrijk. Denk daarbij aan het maken van een aftelkalender tot aan pakjesavond of aan een overzicht van wanneer je kind zijn of haar schoen mag zetten. Door de spanning kan het zijn dat je kind lichamelijk erg onrustig is. Zorg voor voldoende (buiten)speeltijd en een goede nachtrust, zodat je kind uitgerust uit kan kijken naar een heerlijke Sinterklaasavond!


"Aan tafel!"
"Aan tafel!"

Weer gezellig aan tafel!

 

Heb je ook wel eens problemen aan de eettafel omdat je kind door eten te weigeren veel aandacht krijgt?

Vermijd voeren en dwingen en bedenk van te voren wat je precies van je kind verwacht.

Houd het realistisch: peuters eten nooit zonder te knoeien en oudere kinderen zeuren weleens wanneer ze iets niet lekker vinden. Jonge kinderen vinden het lastig om een lange tijd stil te zitten en zijn snel afgeleid.

Geef je kind een compliment wanneer het eten goed gaat: "Je hebt al twee lepels van je groente gegeten, knap van je!". 

 Spelling

Elke dag een klein dictee helpt kinderen woorden beter te onthouden. Je kunt hiervoor de woordenlijst van school gebruiken of op onderstaande site het woordpakket van de methode die in de klas van je kind gebruikt wordt opzoeken:

 

Maak het leuk door de rollen ook af en toe eens om te draaien. Laat je kind een dictee bij jou als ouder afnemen. Eens kijken wie er wint!

 


'Best Friends Forever'
'Best Friends Forever'

BFF?

Wist je dat de betekenis van vriendjes en vriendinnetjes verschilt per leeftijd? Kleuters beginnen een duidelijke voorkeur te krijgen met wie ze graag willen spelen. Zij vinden het voornamelijk belangrijk dat diegene aardig is en ze samen goed kunnen spelen.

 

Naarmate kinderen ouder worden, krijgt de vriendschap meer inhoud. De kinderen uit de bovenbouw van de basisschool vinden bijvoorbeeld vertrouwen en begrip belangrijk.

 

Door het aangaan van vriendschappen leren kinderen een heleboel sociale vaardigheden, die vervolgens ook goed van pas komen als zij naar de middelbare school gaan.

 Het is herfstvakantie!

Het is herfstvakantie! Een vakantie om samen leuke dingen te doen. Heb je er al eens aan gedacht samen iets te bakken met je kind(eren)?

 

Om je kind te betrekken bij de voorbereidingen, kun je hem of haar zelf het boodschappenlijstje laten schrijven (of tekenen!).

In de winkel kan het zoeken naar de benodigdheden beginnen en daarna is het tijd om de stappen te gaan volgen die leiden tot iets lekkers! Op deze manier is het kind (onbewust) aan het oefenen met plannen en organiseren. En dat is weer handig voor later!