AD(H)D onderzoek voor jeugdigen

Kinderen doen schoolkeuzetest

Waarom AD(H)D onderzoek?

Voor zowel ouders als uiteraard voor de jeugdige zelf, is het van belang om de juiste ondersteuning en behandeling te krijgen om te leren omgaan met de symptomen en kenmerken van AD(H)D. 

 

Kenmerken of symptomen die kunnen duiden op AD(H)D zijn:

niet kunnen vasthouden van de aandacht (snel afgeleid zijn), traag werken, vergeetachtigheid, impulsief handelen (eerst doen dan denken), snel boos worden en slecht plannen. De jeugdige kan thuis of op school in de knel komen te zitten. De ouder voelt zich vaak moedeloos of machteloos, want je wil graag dat het goed gaat met je kind. Bij deze signalen kan een AD(H)D onderzoek zinvol zijn. 

 

Bij Buro Bikkel zijn we van mening dat AD(H)D onderzoek altijd moet bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Daarom denken we tijdens de intake graag met jullie mee om te bepalen wat de juiste eerste stap is en wat de centrale onderzoeksvraag moet zijn. Hierbij kijken we wat de jeugdige en het gezin nodig heeft om goede zorg te leveren. 

 

Hoe werkt het AD(H)D onderzoek?

Tijdens het intakegesprek wordt samen met ouders de overweging gemaakt of het zinvol en het juiste is om een AD(H)D onderzoek in gang te zetten. 

 

Om tot een AD(H)D classificatie te komen vinden er diverse gesprekken plaats met ouders en jeugdige en nemen we ook vragenlijsten af. Daarnaast plannen we in de meeste gevallen een intelligentieonderzoek in en zetten we indien nodig een (school)observatie in. We willen de sterke en mindere sterke kanten van de jeugdige in beeld te brengen, zodat wij ook passende handelingsadviezen kunnen meegeven. 

 

 

 


Een AD(H)D classificatie, en dan?

Het doel van AD(H)D-onderzoek is niet zozeer het verkrijgen van een diagnose, of beter gezegd een classificatie. Het is inzicht krijgen in gedrag met als uiteindelijke doel bepalen en vormgeven van psycho-educatie voor de jeugdige, de ouders en handelingsgerichtheid voor de leerkracht. 

 

Het uitgebreide onderzoeksverslag wordt met ouders en eventueel samen met hun kind besproken. Belangrijk is dat bij Buro Bikkel wij de uitslag als een middel om met de kennis over de classificatie, stapjes vooruit te kunnen zetten en te kunnen groeien vol trots en zelfvertrouwen.

 

Na het onderzoekstraject volgt een vervolgtraject waarin we samen werken met de jeugdige en hem/haar helpen om inzicht te krijgen van de sterktes en zwaktes en vervolgens leren om hier op een fijne manier mee om te gaan.  

 

Praktische informatie

De duur van het onderzoek:

De onderzoeksperiode, van intake tot het eindgesprek beslaat gemiddeld vier tot zes weken. 

 

Wat zijn de kosten?

Het tarief voor AD(H)D onderzoek is €1.750,-

Wanneer jullie woonachtig zijn in een van onderstaande gemeentes, dan kan het onderzoek met een verwijzing vergoed worden uitgevoerd.

 

AD(H)D onderzoek wordt vergoed in de volgende gemeenten; Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en gemeentes van Zaanstreek-Waterland.

 

Vul hieronder het aanmeldformulier in voor meer informatie of het inplannen van een intakegesprek. 

 

 

 


Aanmeldformulier voor intakegesprek onderzoek AD(H)D:


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.