Remedial teaching

Remedial teaching is bijles in spelling, lezen of rekenen voor kinderen lagere school. RT Amsterdam

 

 

  "Bijspijkeren voor rekenen, lezen en spelling leidt tot

betere schoolresultaten.

Daardoor kan een kind weer trots zijn op zichzelf.


Weer blij naar school!

Remedial Teaching bij Buro Bikkel is individuele begeleiding die precies is afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind. Een extra zetje in de vorm van Remedial Teaching kan in veel situaties ervoor zorgen dat de leerachterstand verkleind wordt en het kind weer trots kan zijn op zichzelf!

 

Buro Bikkel biedt Remedial Teaching voor kinderen die moeite hebben met één of meerdere schoolvakken zoals spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen.  

Bij al deze vakken is het ook mogelijk om Pre-Teaching te volgen. Bij Pre-Teaching wordt de leerstof behandeld voordat de eigenlijke les op school plaatsvindt. Samen wordt de leerstof van te voren al doorgenomen en geoefend, zodat het kind op school de inhoud makkelijker begrijpt. Een goede samenwerking met de leerkracht is binnen dit traject een voorwaarde.  

 

Voor wie?

Scholen en leerkrachten doen doorgaans hun uiterste best om uw kind goed onderwijs te bieden. Uiteraard kan het zo zijn dat het leerproces niet volgens verwachting verloopt of niet vanzelf gaat. 

 

Hierbij kunt u denken aan kinderen met:

  • leerachterstanden ten opzichte van de cognitieve mogelijkheden.
  • leerachterstanden ten opzichte van het gemiddelde niveau van leeftijdsgenoten.
  • sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek waardoor ze te weinig concentratie en aandacht hebben voor de leerstof.

Als het kind eenmaal een achterstand oploopt en kampt met onderliggende problemen, kan dit elkaar negatief versterken. Aan beide kanten besteden we aandacht tijdens Remedial Teaching.

 

 


Hoe werkt het?

Een intakegesprek vindt plaats om elkaar beter te leren kennen, samen de hulpvraag te formuleren en de mogelijkheden te bespreken. Vervolgens vindt er didactisch onderzoek plaats in de vorm van toetsen, observaties en mocht dat nodig zijn een gesprek met school.

 

De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in een handelingsplan dat vervolgens met de ouder(s) wordt besproken. Gedurende het traject wordt er gewerkt met zorgvuldig uitgekozen, erkende methodieken. Zo maken we bij technisch lezen o.a. gebruik van 'Connect-lezen' en 'RALFI-lezen'. Voor spellingsondersteuning wordt er gebruik gemaakt van de methodieken 'Taal in Blokjes' en 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' van drs. José Schraven. Deze methode sluit goed aan bij elke op school gebruikte spellingsmethode, echter in het bijzonder goed bij de methode STAAL. Meer over STAAL.

 

Tijdens het traject wordt op regelmatige basis de voortgang met de ouders besproken. We kunnen desgewenst een aparte rapportage maken die geschikt is voor de leerkracht.

 

 

 

Wat kost het?

Remedial Teaching vindt doorgaans één of twee keer per week plaats. Een sessie duurt 50 minuten.

 

Het aantal sessies is afhankelijk van de behoefte van het kind. Wij streven naar een zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig traject. Onze ervaring leert dat we met 10 sessies al flink resultaat boeken. Afhankelijk van het op maat gemaakt handelingsplan leveren wij het kostenoverzicht aan. Wij hanteren voor de Remedial Teaching een tarief van € 80,- per sessie. Na akkoord op de kosten zal de eerste sessie binnen een week starten.

 

Meer weten? Stuur een e-mail naar info@burobikkel.com voor een vrijblijvend gesprek.

 

 Praktijkvoorbeeld

 

'Sophie is 7 jaar en zit in groep 5 waar ze het erg naar haar zin heeft, behalve op vrijdag. Ze kan goed meekomen in de klas, maar blijft veel moeite houden met spelling. Ouders zien de laatste tijd dat hun dochter op vrijdagochtend met tegenzin naar school gaat vanwege het spellingsdictee dat die ochtend op de planning staat. Onlangs heeft de leerkracht contact opgenomen met haar ouders waarbij ze aangaf dat Sophie consequent dezelfde fouten maakt. De achterstand neemt toe. In de klas is geen ruimte en tijd om extra aandacht te geven. De leerkracht zou het verstandig vinden een paar remedial teaching lessen in te zetten om Sophie bij te spijkeren zodat ze weer snel kan aansluiten bij de groep.’