Begeleiding passend bij het kind

Bij Buro Bikkel bieden we verschillende mogelijkheden in de begeleiding. De begeleiding kan zowel individueel als groepsgewijs plaatsvinden.

Op sociaal-emotioneel gebied is zowel individuele begeleiding als groepstraining mogelijk om aan persoonlijke doelen te werken. Individuele, didactische ondersteuning in de vorm van Remedial Teaching behoort tot een van de mogelijkheden. Net zoals een eenmalige groepsgewijze BIKKELBOOST waarin er geoefend wordt met het beheersen van een specifieke vaardigheid. 

 

Ook onderzoek naar diverse ontwikkelingsgebieden is mogelijk bij Buro Bikkel. Hierbij valt te denken aan intelligentieonderzoek en onderzoek naar het sociaal emotioneel en neuropsychisch functioneren, maar ook onderzoek naar het passende schoolniveau middels de NIO-test. Middels een vrijblijvend gesprek bepalen we samen met ouders welke vorm van begeleiding en/of onderzoek het best passend is voor het kind. In overleg is het ook mogelijk om de school bij het traject te betrekken.

 

Voor leerlingen van de middelbare school bieden wij huiswerkbegeleiding en bijles aan. 

 

Wat doen/kunnen wij niet:

Om de veiligheid van onze medewerkers en de andere kinderen op onze locatie te kunnen garanderen kunnen we helaas geen begeleiding bieden aan kinderen met extreme verbale of fysieke agressie.

 

- Tevens hebben wij te weinig expertise in huis voor het begeleiden of behandelen van kinderen met een ernstig verstandige beperking.

- Wanneer er sprake is van multiproblem problematiek.

- Wij stellen geen diagnose wanneer er om een diagnose wordt gevraagd.

 

 

Sociaal-emotionele begeleiding


Begeleiding voor faalangst, trauma en sociaal emotionele ontwikkeling

Diagnostiek

Testen van de capaciteiten van een kind
Schoolkeuze test voor vervolgonderwijs
inzicht waar gedrag van een kind vandaan komt

Didactische begeleiding

Bijles in rekening, lezen en spelling
voorbereiden op cito toetsen

Middelbare school begeleiding

HUISWERKBEGELEIDING BIJ VONDELPARK