Complimenten / klachtenprocedure

Ben je heel tevreden over de begeleiding of behandeling die je van Buro Bikkel ontvangt, dan horen wij dat graag. Dat kan persoonlijk aan de vaste begeleider of behandelaar, via info@burobikkel.com maar dat kan ook door een review op Google te plaatsen via deze link

 

 

Klachtenprocedure van Buro Bikkel 

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

 

Melden bij medewerker van 

Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij Buro Bikkel (via info@burobikkel.com). Er wordt dan door de vertrouwenspersoon binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. De eigenaar zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

 

Externe klachtenfunctionaris

 

Ben je ergens ontevreden over, of heb je een klacht over onze zorg? We gaan graag met je in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wil of kun je de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wens je onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

 

Heb je jouw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. 

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met je op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. 

 

Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Je start dan nog geen procedure op. 

 

Geef jouw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. Je kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet je niet welke klachtenprocedure voor je geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg je mee helpen. 

 

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

 

Geschilleninstantie 

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kún je ervoor kiezen een rechtszaak aan te spannen, maar je kunt er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.