Complimenten / klachtenprocedure

Ben je heel tevreden over de begeleiding of behandeling die je van Buro Bikkel ontvangt, dan horen wij dat graag. Dat kan persoonlijk aan de vaste begeleider of behandelaar, via info@burobikkel.com maar dat kan ook door een review op Google te plaatsen via deze link

 

 

Klachtenprocedure van Buro Bikkel 

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

 

Melden bij medewerker van 

Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij Buro Bikkel (via info@burobikkel.com). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. De eigenaar zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

 

Externe klachtenfunctionaris

Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Buro Bikkel. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. 

 

Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Buro Bikkel via info@klachtenportaalzorg.nl  of vul op www.klachtenportaal.zorg het klachtenformulier in. Weet je niet welke klachtenprocedure voor je geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg mee helpen. 

 

Geschilleninstantie 

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kún je ervoor kiezen een rechtszaak aan te spannen, maar je kunt er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.