BikkelBoost, extra rekenhulp bij belangrijke rekenvaardigheden

CITO-training

BikkelBoost, een online les/sessie door een leerkracht voor kinderen uit groep 6 en 7

Heeft jouw kind nét dat ene zetje nodig met het maken van sommen met breuken? Misschien is hij of zij al goed onderweg met cijferend rekenen, maar blijft een bepaald onderdeel tóch steeds lastig? Wellicht zijn die lastige rekensommen over oppervlakte en omtrek berekenen wat naar de achtergrond verdwenen? Ervaar je dat de huidige leermethodes anders zijn dan tijdens je eigen lagere schooltijd? Of merk je dat je kind extra uitleg nodig heeft? Schrijf je kind dan in voor één of meerdere BikkelBoost sessies.

 

BIkkelBoost is een eenmalige sessie of korte training waarin een bepaalde deelvaardigheid of thema centraal staat. Dit betekent dat kinderen de vaardigheid al wel als leerstof hebben behandeld, maar ze nog wel een extra ‘boost’ kunnen gebruiken. De komende weken behandelen we verschillende rekenvaardigheden.

 


Vastgestelde einddoelen

Buro Bikkel organiseert verschillende BikkelBoost-sessies voor groep 6 en groep 7 voor het verbeteren van rekenvaardigheden.

 

De stof van de BikkelBoost is gebaseerd op de landelijke vastgestelde einddoelen van groep 6 en 7. Tijdens de online sessie krijgen kinderen extra uitleg over het onderwerp, er is een duidelijke instructie en er zijn oefenmomenten.

Kinderen kunnen tijdens het webinar zelf (anoniem) vragen stellen in de chat. Deze zullen direct opgepakt en beantwoord worden in de chat door een (ortho)pedagoog van Buro Bikkel. Indien mogelijk en relevant wordt deze vraag ook tijdens de sessie behandeld voor alle deelnemende kinderen.

 

Na afloop krijgen ouders een document gemaild om de kinderen middels diverse werkvormen extra te laten oefenen. Deze werkvormen zijn uitgewerkt voor de ouders. Daarnaast blijft het webinar beschikbaar om nog een keer te bekijken.

 

 

Praktische informatie

De sessies worden online gegeven gegeven door één van onze ervaren leerkrachten, die ondersteund wordt door een (ortho)pedagoog. Een BikkelBoost-sessie duurt 45 minuten en wordt via een live webinar gegeven. De kinderen zien en horen de leerkracht.

 

Hieronder ziet u voor rekenen de verschillende deelonderwerpen waar voor ingeschreven kan worden.

 

Materialen: Tijdens de webinar heeft uw kind een pen/potlood en papier nodig. Dit kan blanco papier zijn, gelinieerd of ruitjespapier.

Het oefenmateriaal wordt verzorgd tijdens de sessie en na afloop krijgen ouders extra oefenmateriaal gemaild.

 

Nog vragen of onduidelijkheden? Mail gerust naar info@burobikkel.com. Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier. Na aanmelding ontvang u een bevestigingsmail. Deelname aan de online BikkelBoost is definitief na ontvangst van de betaling van de factuur.

 

 


BikkelBoost Rekenen Groep 6

Donderdag 30 april 2020 11.00 uur

Donderdag 7 mei 2020 11.00 uur
1. Breuken: deel van geheel berekenen

Tijdstip wordt z.s.m bekend gemaakt, inschrijven kan al wel:

2. Cijferend rekenen min en geldbedragen

3. Cijferend rekenen plus en geldbedragen

4. Oppervlakte en omtrek berekenen

5. Lengtematen en inhoudsmaten omrekenen met het trappetje

 

BikkelBoost Rekenen Groep 7

Tijdstip wordt z.s.m. bekend gemaakt, inschrijven kan al wel:

1. Breuken: relatie met kommagetallen en deel van geheel berekenen

2. Breuken: breuken vergelijken, breuken gelijknamig maken, optellen en aftrekken van gelijknamige breuken.

3. Procenten: kortingssommen, meer dan 100% en de relatie met verhoudingen

4. Cijferend rekenen: min en plus inclusief geldbedragen

5. Oppervlakte, omtrek en inhoud berekenen

 


Inschrijfformulier BikkelBoost