Veelgestelde vragen & antwoorden

 

 

Stellen jullie ook diagnoses?

Wij stellen geen diagnoses zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme of een angststoornis. Wij zijn van mening dat een diagnose niet altijd nodig is om het kind te kunnen helpen. Wel onderzoeken we in bepaalde gevallen graag wat de oorzaak van het gedrag is, om zodoende de begeleiding hierop te kunnen richten. Het onderzoek wat wij uitvoeren is daarom handelingsgericht en geeft een ieder die betrokken is handvatten om in te zetten bij uw kind. Mocht het zo zijn dat jullie of wij van mening zijn dat een diagnose van toegevoegde waarde is, helpen we graag hier een geschikte plek voor te vinden.

 

Kunnen kinderen met een diagnose wel bij jullie terecht?

Uiteraard. Kinderen met of zonder diagnose zijn bij ons van harte welkom. Wij hebben veel ervaring in het werken met kinderen met autisme, ADHD en andere stoornissen en weten dat ook deze kinderen en hun ouders in het dagelijkse leven tegen moeilijkheden aan kunnen lopen. Samen met ouders en kind bekijken wij graag hoe wij hierin kunnen ondersteunen.

 

Moet er sprake zijn van een probleem voordat jullie intelligentie-onderzoek uitvoeren?

Nee, ook als jullie als ouders gewoon nieuwsgierig zijn naar de capaciteiten van het kind, is het mogelijk dit te onderzoeken. Ook in dit geval worden er algemene adviezen gegeven om eventuele zwakker ontwikkelde vaardigheden te kunnen verbeteren.

 

Voor welke leeftijden bieden jullie de diensten onderzoek en begeleiding aan?

In principe zijn alle (ouders van) kinderen tussen de 3 en 18 jaar welkom in onze praktijk. Sommige begeleidingsvormen zijn echter toegespitst op een specifieke leeftijdsgroep. Zo zijn er voor kinderen tussen de 5 en 13 jaar groepstrainingen en is de remedial teaching gericht op kinderen op de basisschool. De test die gebruikt wordt voor het onderzoeken van de intelligentie, WISC-V-NL, is voor kinderen van 6 tot 16 jaar. Je mag overigens altijd contact opnemen om met ons te overleggen of jullie bij ons terecht kunnen. 

 

Nemen jullie ook contact op met school?

Een kind is een groot gedeelte van de dag op school. Een belangrijke omgeving waarin een kind contacten heeft met leeftijdsgenootjes, leert om te gaan met gedragsregels en schoolse vaardigheden ontwikkelt. Wij nemen daarom graag contact op met school om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de ontwikkeling van het kind om zodoende beter aan te kunnen sluiten. Echter, dit contact opnemen gebeurt altijd pas ná schriftelijke toestemming van ouders.

 

Het zou voor mijn kind nuttig zijn deel te nemen aan een Bikkeltraining, maar we hebben hiervoor niet de financiële middelen. Wat zijn de mogelijkheden?

Bij elke Bikkeltraining is er een plekje beschikbaar voor kinderen waarvan de ouders niet over de financiële middelen beschikken het genoemde bedrag te betalen. Wij gaan hierover graag in gesprek om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Wij vinden tenslotte dat iedereen een Bikkeltraining verdient!

 

Is het mogelijk om de begeleiding vergoed te laten plaatsvinden?

Ja, dat is mogelijk indien u beschikt over een geldige verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts, de hulpvraag passend is bij ons aanbod en u woont in 1 van de 15 gemeenten Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad waar wij contracten mee hebben. De jeugdhulpverlening is ondergebracht bij de gemeente. In de praktijk betekent dit dat wij contracten hebben met de 14 gemeenten die vallen onder Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek Waterland. Indien u zich met een verwijzing bij ons aanmeldt en we samen hebben vastgesteld dat de zorg bij Buro Bikkel kan plaatsvinden, verzoeken wij de gemeente om toewijzing. Als we de toewijzing hebben ontvangen, kan de zorg starten.

Let op: De diensten die vallen onder Remedial Teaching worden in geen van de gevallen vergoed door de gemeente.

 

Wat betekent het dat jullie aangesloten zijn bij de NVO?

Bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) zijn wij beiden geregistreerd als Orthopedagoog met een diagnostiekaantekening. Dat wij hierbij aangesloten zijn wil zeggen dat wij de benodigde, universitaire opleiding hebben gevolgd om het werk van een orthopedagoog uit te voeren en dat wij daarnaast onderzoek mogen uitvoeren. Daarnaast is het een keurmerk van kwaliteitsbewaking- en bevordering en handelen wij als orthopedagogen naar de beroepscode zoals deze door de NVO is opgesteld. Deze is te vinden op www.nvo.nl.   

    

Wij zijn een organisatie en zouden graag willen samenwerken met Buro Bikkel. Kan dat?

Wij staan open voor samenwerkingen waarbij we krachten kunnen bundelen. Wij werken samen met diverse partners met ieder zijn eigen specialismen en gaan graag in gesprek om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Neem hiervoor gerust eens contact met ons op.

 

Hoe werkt het met gescheiden ouders?

Voor gescheiden ouders is het belangrijk om op de hoogte te zijn van onderstaande informatie. Dit om misverstanden of mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de mate waarin ouders recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener. Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over het kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben dan beide ouders recht op informatie over de behandeling en eventueel inzage in het dossier.

Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind.

 

De wet stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is kan de orthopedagoog bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag, deze informatie zelf verstrekken. In hoeverre een ouder betrokken wordt in begeleiding van een kind is naar beoordeling van de orthopedagoog. Deze zal daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen.

 

Wat doen/kunnen wij niet:

Om de veiligheid van onze medewerkers en de andere kinderen op onze locatie te kunnen garanderen kunnen we helaas geen begeleiding bieden aan kinderen met extreme verbale of fysieke agressie.

 

- Tevens hebben wij te weinig expertise in huis voor het begeleiden of behandelen van kinderen met een ernstig verstandelijke beperking.

- Wanneer er sprake is van multiproblem problematiek.

- Wij stellen geen diagnose wanneer er om een diagnose wordt gevraagd.

U kunt via de site ikzoekjeugdhulp.nl een praktijk zoeken die bovenstaande begeleiding wel kan bieden.