Onderzoek

inzicht in het functioneren van je kind met sociaal-emotioneel onderzoek of neuropsychischonderzoek

Soms wil je als ouder meer inzicht krijgen in het functioneren van je kind. Gedegen onderzoek kan hierbij helpen. Buro Bikkel verzorgt verschillende onderzoeken en helpt ouders om inzicht te krijgen in vraagstukken over het intelligentieniveau van je kind of als er bepaalde gedragsproblemen zijn. Onderzoek kan niet alleen helpen om problemen vast te stellen, maar soms juist ook om bepaalde problemen uit te sluiten.

 

Sociaal-emotioneel onderzoek

Is uw kind weleens boos en weet u niet waarom? Misschien verdrietig, angstig, gesloten of gaat het leren moeizaam, maar is de oorzaak onduidelijk? Of is er binnen het gezin sprake van strijd, maar lukt het niet hier grip op te krijgen? Het kan dan nuttig zijn dit bij ons te laten onderzoeken.

 

Sociaal-emotioneel onderzoek geeft inzicht waar specifiek gedrag vandaan komt. Het geeft een beeld over de mate van zelfvertrouwen, het zelfbeeld van het kind en de sociale vaardigheden ten opzichte van leeftijdsgenoten. Dit geeft richting en vorm aan de uiteindelijke begeleiding die geboden wordt. We streven ernaar om de sterk ontwikkelde kanten van het kind te gebruiken om de zwakkere kanten beter te laten ontwikkelen.

 

Bij sociaal-emotioneel onderzoek wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten voor ouders en kind, gesprekken en eventueel een observatie thuis of op school. Na het onderzoek volgt er een adviesgesprek en krijgt u als ouders een onderzoeksverslag mee naar huis.

 

Een onderzoeksplan wordt op maat gemaakt, de kosten zijn daar van afhankelijk. 

Meer informatie of advies over de onderzoeken? Stuur een e-mail naar Britt Menges via info@burobikkel.com

 

 

Neuropsychologisch onderzoek

Ons leven barst van de informatie: we Whatsappen voortdurend. Onze kinderen Snapchatten, Instagrammen én Facebooken tegelijkertijd. Maar ook de klassen zijn drukker en er is meer interactie en afstemming dan ooit. Het focussen op wat echt moet, wordt voor de jeugd steeds lastiger. Er wordt meer van de nieuwe generatie gevraagd. Is mijn kind wel opgewassen tegen deze stroom aan prikkels en impulsen? Dat is anno 2019 een terechte vraag geworden.

 

Heb je als ouder het gevoel dat je kind moeite heeft met de hoeveelheid prikkels? Of heeft je kind moeite met het onthouden van taken? Dan is neuropsychisch onderzoek een middel om hier inzicht in te krijgen. Je krijgt een gedegen beeld van de mate van aandacht en concentratie van je kind. Maar ook over de wijze waarop prikkels worden opgevangen en verwerkt. Wil je weten wat de zwakkere en sterke kanten van je kind hierin zijn? Door middel van neuropsychisch onderzoek kan, bij de daaropvolgende coaching, de focus gelegd worden op de minder sterk ontwikkelde kanten van de neuropsychische ontwikkeling.

 

Bij neuropsychisch onderzoek werkt het kind met divers materiaal en krijgt het verschillende taken aangeboden. Zowel ouders als het kind vult aanvullende vragenlijsten in. Na het onderzoek volgt er een adviesgesprek en krijgt u als ouders een onderzoeksverslag mee naar huis.

 

Een onderzoeksplan wordt op maat gemaakt, de kosten zijn daar van afhankelijk. 

 

Meer informatie of advies over de onderzoeken? Stuur een email naar info@burobikkel.com.