Britt Menges orthopedagoog Buro Bikkel gespecialiseerd in sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen

Britt Menges, Co-founder en orthopedagoog

 

 

“Weerbare kinderen, die durven zeggen wat ze willen en wat ze voelen,

dat gun ik iedere ouder." 

 


Britt Menges, Orthopedagoog met diagnostische bevoegdheid

Britt Menges startte met de Opleiding HBO Maatschappelijk werk en Dienstverlening. Als sociaal werker heeft ze fascinatie voor de kwetsbare kant van de maatschappij. In Zuid-Afrika deed ze voor het eerst ervaring op in de dynamische wereld van kinderen in hun schoolomgeving en leerde daar te observeren, luisteren en adviseren. Na terugkomst en een mooie ervaring rijker, besloot ze zich in te schrijven voor de master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Cum laude studeerde ze af in de richting Jeugdzorg.

 

De sociaal emotionele ontwikkeling van een kind heeft Britt’s speciale interesse en daar ligt haar kracht. Maar ook het uitvoeren van intelligentie- en neuropsychisch onderzoek is helemaal aan haar toevertrouwd. Ze weet aan de hand van gesprekstechnieken op doortastende wijze de wereld van het kind te ontrafelen en zo meer inzicht te krijgen in factoren die het kind afremmen in de ontwikkeling. Naast gespreksvoering met zowel ouders als ook het kind maakt ze gebruik van bewezen onderzoeksmethoden. Resultaten hiervan interpreteert ze deskundig en vertaalt ze naar een concrete aanpak erop gericht om het kind verder te helpen. En daarmee natuurlijk ook de ouders!

 

De samenwerking tussen Britt en Mireille ontstond bij hun vorige werkgever waar ze werkten met kinderen met autisme. Begeleiding van kinderen en hun ouders vindt ze heerlijk om te doen. En wat opvoedproblematiek voor ouders is, is voor haar weer een kans om een verandering in gang te zetten.

 

 

Britt is geregistreerd bij de NVO onder nummer: 19948

SKJ-registratie: 120009582