Individuele begeleiding bij sociaal-emotionele uitdagingen

Begeleiding van kinderen met faalangst, snel boos zijn

  

  

 

"Inzet van de talenten van het kind zorgt voor betere motivatie en sneller resultaat.


Exclusieve aandacht

Ben je bang om fouten te maken? Heb je veel negatieve gedachten? Word je snel boos? Heb je soms het idee dat niemand jou begrijpt? Of misschien wil je wel wat sterker in je schoenen staan? Dan is wellicht individuele begeleiding wat voor jou!

 

Binnen een begeleidingstraject werken we één op één met het kind aan de hand van een vooraf opgesteld plan. Het kan nuttig zijn om eerst een onderzoek te doen om goed inzicht te krijgen in de hulpvraag. Onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten (door ouders, kind en/of leerkracht ingevuld) en observaties. Op deze manier kan de begeleiding nog beter afgestemd worden op de specifieke situatie van het kind en jullie als gezin. Ook is het soms gewenst om individuele begeleiding van het kind te combineren met enkele sessies ouderbegeleiding.

Talenten staan centraal

Tijdens een begeleidingssessie werkt de orthopedagoog intensief samen met het kind en ouders aan persoonlijke doelen. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, het leren omgaan met frustratie en boosheid, het verminderen van sociale- of faalangst, het verwerken van een echtscheiding van ouders of het omgaan met autisme of ADHD.  

 

De talenten van het kind worden hierbij bewust ingezet om de doelen te behalen. Op deze manier blijft het kind gemotiveerd en worden resultaten snel behaald.

 

Binnen Buro Bikkel wordt er gewerkt met zorgvuldig uitgekozen methodieken. In de basis ligt vaak de Cognitieve Gedragstherapie. Ook werken we graag oplossingsgericht. Bij faalangst maken we o.a. gebruik van de methode 'Je Bibbers de Baas'. Bij angst wordt ook gebruik gemaakt van het protocol 'de Dappere Kat' en om een positiever zelfbeeld te stimuleren het protocol 'COMET'. Deze veelgebruikte methodieken leveren bewezen resultaat op, maar worden wel aangepast als de situatie van het kind daar om vraagt. Ook gebruiken we bekende therapeutische boeken als 'Wat kun je doen als je snel boos bent' en 'Wat kun je doen als je te veel piekert' van Dawn Huebner en de boeken van Martine Delfos over ADHD, angst en autisme.

 


Hoe gaat de individuele begeleiding in z'n werk?

Tijdens de vrijblijvende intake met de ouder(s) bespreken we waar het kind tegenaan loopt en waar de leerdoelen van het kind liggen. In de meeste gevallen worden ouders en, indien hier toestemming voor wordt gegeven, school gevraagd om vragenlijsten over het kind in te vullen. Er wordt dan ook een eerste kennismakingssessie met het kind gepland waarin besproken wordt waar hij/zij tegenaan loopt en er worden enkele diagnostische vragenlijsten afgenomen.

Met deze input stelt de orthopedagoog een handelingsplan op met de persoonlijke doelen waar de begeleiding zich de komende periode op gaat richten. Na akkoord van de ouders op het plan kan de begeleiding in principe snel beginnen. 

 

Het aantal individuele sessies is afhankelijk van de behoefte van het kind. De meeste kinderen hebben baat bij één sessie per week. Afhankelijk van de behoefte van het kind kan de frequentie hoger of lager zijn. Wij streven naar een zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig traject. In het geval van een vergoed traject, wordt van te voren besproken wat de mogelijkheden zijn binnen de vergoeding die is toegewezen.

 

Een sessie duurt 60 minuten, waarvan 50 minuten één op één begeleiding wordt geboden aan het kind en 10 minuten besteed wordt aan verslaglegging en terugkoppeling. 

 

Na afloop van de gestelde begeleidingsperiode zoals afgesproken in het handelingsplan, vindt er met de ouders een evaluatie plaats waarin we bepalen of de gestelde doelen behaald zijn, aangepast kunnen worden of moeten worden verlengd.

 

 

 

 

Vergoede begeleiding of zelf bekostigen?

Naast contracten met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen, heeft Buro Bikkel sinds 1-1-2019 ook contracten met de volgende gemeenten: Aalsmeer, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

 

Met een geldige verwijzing (bijvoorbeeld van de huisarts) kan de begeleiding dus vergoed plaatsvinden. Er wordt dan in het intakegesprek bepaald of de gewenste zorg past binnen het aanbod van Buro Bikkel. Als dat zo is, sturen wij een verzoek om toewijzing naar de gemeente. Als dit wordt toegewezen, kunnen we starten met het traject. Wij bieden zorg in Segment B voor de profielen 1, 2, 3 en 5.

 

Het is uiteraard ook mogelijk om de zorg zelf te bekostigen, bijvoorbeeld omdat verwijzing niet mogelijk is of u dit niet via de gemeente wil doen. In dat geval geldt er een uurtarief van €95 (de intake van maximaal een uur is gratis en vrijblijvend).

 

 

Meer weten? Stuur een email naar info@burobikkel.com voor een vrijblijvend gesprek.

 

 


Praktijkvoorbeelden 

 

‘Bas, een jongen van 9 jaar, zit op de basisschool in een fijne klas. Toch heeft Bas soms ineens een woede-aanval. Het is zowel ouders als leerkracht niet duidelijk waar dit vandaan komt. Thuis komt dit niet voor en er lijken in de klas geen aanwijzingen te zijn. Voor zowel de leerkracht als voor Bas komt de woede erg plotseling. Tijdens de aanval wordt Bas rood in zijn gezicht en gooit hij met spullen. Als Bas gekalmeerd is, vindt hij het erg moeilijk uit te leggen wat er is gebeurd.'

 

 

‘Sara is een meisje van 13 jaar en maakt zich veel zorgen. Ouders zien dat Sara zich thuis vaak terugtrekt in haar kamer. Ze lijkt veel te piekeren en twijfelt over de keuzes die ze maakt. Ouders noemen haar perfectionistisch. Sara doet het overigens hartstikke goed op school en behaalt  mooie resultaten, maar ook leraren zien dat ze niet snel tevreden is met haar behaalde resultaten. Zowel school als ouders zouden graag zien dat Sara zich minder zorgen maakt en het perfectionisme meer los kan laten.’