Individuele begeleiding bij sociaal-emotionele uitdagingen

Begeleiding van kinderen met faalangst, snel boos zijn

  

  

 

"Inzet van de talenten van het kind zorgt voor betere motivatie en sneller resultaat.


Exclusieve aandacht

Ben je bang om fouten te maken? Heb je veel negatieve gedachten? Word je snel boos? Heb je soms het idee dat niemand jou begrijpt? Of misschien wil je wel wat sterker in je schoenen staan? Dan is wellicht individuele begeleiding wat voor jou!

 

Binnen een begeleidingstraject werken we één op één met het kind aan de hand van een vooraf opgesteld plan. Het kan nuttig zijn om eerst een onderzoek te doen om goed inzicht te krijgen in de hulpvraag. Onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten (door ouders, kind en/of leerkracht ingevuld) en observaties. Op deze manier kan de begeleiding nog beter afgestemd worden op de specifieke situatie van het kind en jullie als gezin. 

Talenten staan centraal

Tijdens een begeleidingssessie werkt de orthopedagoog intensief samen met het kind aan persoonlijke doelen. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, het leren omgaan met frustratie en boosheid, het verminderen van faalangst of het verwerken van een echtscheiding van ouders. 

 

De talenten van het kind worden hierbij bewust ingezet om de doelen te behalen. Op deze manier blijft het kind gemotiveerd en worden resultaten snel behaald.

 

Binnen Buro Bikkel wordt er gewerkt met zorgvuldig uitgekozen methodieken. Zo maken we bij faalangst o.a. gebruik van de methode 'Je bibbers de baas'. Bij angst wordt ook gebruik gemaakt van 'de Dappere Kat' en om een positiever zelfbeeld te ontwikkelen het protocol 'COMET'. Ook gebruiken we bekende therapeutische boeken als 'Wat kun je doen als je snel boos bent' en 'Wat kun je doen als je te veel piekert' van Dawn Huebner en de boeken van Martine Delfos over ADHD, angst en autisme.

Deze methodieken leveren bewezen resultaat op, maar worden wel aangepast als de situatie van het kind daar om vraagt.  

 


Hoe werkt het?

Tijdens de vrijblijvende intake met de ouder(s) bespreken we waar het kind tegenaan loopt en waar de leerdoelen van het kind liggen.

Met deze input stelt de orthopedagoog een handelingsplan op met de persoonlijke doelen waar de begeleiding zich de komende periode op gaat richten. Na akkoord van de ouders op het plan kan de begeleiding snel beginnen. 

 

Het aantal individuele sessies is afhankelijk van de behoefte van het kind. De meeste kinderen hebben baat bij één sessie per week. Afhankelijk van de behoefte van het kind kan de frequentie hoger of lager zijn. 

Wij streven naar een zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig traject.

 

Een sessie duurt 60 minuten, waarvan 50 minuten één op één begeleiding wordt geboden aan het kind en 10 minuten besteed wordt aan verslaglegging en terugkoppeling. 

 

Na afloop van de gestelde begeleidingsperiode zoals afgesproken in het handelingsplan, vindt er met de ouders een evaluatie plaats waarin we bepalen of de gestelde doelen behaald zijn, aangepast kunnen worden of moeten worden verlengd.

 

 

 

Wat kost het?

Afhankelijk van het op maat gemaakt behandelingsplan leveren wij het kostenoverzicht aan. Wij hanteren een uurtarief van €75. Voor het intakegesprek van maximaal een uur met de ouders worden geen kosten in rekening gebracht. Na akkoord kan de eerste sessie zo snel mogelijk starten.

 

Meer weten? Bel dan met Britt Menges +31(0)6 38 63 39 82 of stuur een email naar info@burobikkel.com voor een vrijblijvend gesprek.

 

 


Praktijkvoorbeelden 

 

‘Bas, een jongen van 9 jaar, zit op de basisschool in een fijne klas. Toch heeft Bas soms ineens een woede-aanval. Het is zowel ouders als leerkracht niet duidelijk waar dit vandaan komt. Thuis komt dit niet voor en er lijken in de klas geen aanwijzingen te zijn. Voor zowel de leerkracht als voor Bas komt de woede erg plotseling. Tijdens de aanval wordt Bas rood in zijn gezicht en gooit hij met spullen. Als Bas gekalmeerd is, vindt hij het erg moeilijk uit te leggen wat er is gebeurd.'

 

 

‘Sara is een meisje van 13 jaar en maakt zich veel zorgen. Ouders zien dat Sara zich thuis vaak terugtrekt in haar kamer. Ze lijkt veel te piekeren en twijfelt over de keuzes die ze maakt. Ouders noemen haar perfectionistisch. Sara doet het overigens hartstikke goed op school en behaalt  mooie resultaten, maar ook leraren zien dat ze niet snel tevreden is met haar behaalde resultaten. Zowel school als ouders zouden graag zien dat Sara zich minder zorgen maakt en het perfectionisme meer los kan laten.’