Posts met de tag groep8Eindtoets wordt Doorstroomtoets en nog meer veranderingen dit schooljaar voor groep 8.
Veranderingen voor groep 8 basisschool vanaf schooljaar 2023-2024: eindtoets wordt doorstroomtoets en 1 aanmeldweek voor de middelbare school. De doorstroomtoets wordt afgenomen voor het definitieve schooladvies en voor de aanmelding bij de middelbare school.