De Cito-toets met zelfvertrouwen maken. Tips voor ouders.

 

Na de kerstvakantie staat op de basisschool de Cito-toets weer op de planning. Hiermee worden de vorderingen van de leerling tijdens de basisschool systematisch in kaart gebracht. Vanaf groep 6 tellen de uitslagen al mee voor het middelbare schooladvies. Vanwege eerdere onrustige schooljaren kan het zijn dat de Cito’s dit jaar extra spanning opleveren, omdat kinderen mogelijk wat onzekerder zijn over hun vaardigheden.

 

Het is begrijpelijk dat je kind zenuwachtig is voor zo’n toets als de Cito, maar het is wel belangrijk dat de spanning je kind niet belemmert om de toets met zelfvertrouwen te maken.

 

In dit blog een aantal tips om zelf je kind te helpen om de spanning voor de toets te laten verminderen, zodat je kind met meer zelfvertrouwen de toets kan maken. 

 

 

1. Ontspanning door afleiding

 

Als je merkt dat je zoon of dochter heel gespannen is, omdat hij of zij bijvoorbeeld slecht slaapt, sneller geïrriteerd is of aangeeft dat hij of zij last heeft van buikpijn, is het belangrijk om je kind extra te laten ontspannen. Dit kan je doen door juist afleiding op te zoeken, bijvoorbeeld na schooltijd of in het weekend. Zoek buiten deze afleiding in de vorm van beweging door bijvoorbeeld te gaan schaatsen, voetballen of hockeyen. Of thuis door een boek te lezen met je kind (boekwijzer.com heeft de beste tiplijst) of door bijvoorbeeld iets te gaan bakken. Vraag ook aan je kind wat hij zij graag wil doen om te ontspannen. Kinderen kunnen vaak goed aangeven wat zij leuk vinden om te doen.

 

 

2. Praat met je kind 

 

Het is begrijpelijk dat je kind vaak begint over de Cito-toets, want ook op school bij de kinderen onderling leeft dit onderwerp enorm. Probeer als ouder dit niet te veel te benadrukken, omdat het mogelijk is dat je kind dan extra spanning ontwikkelt voor de toets. Mocht je kind er zelf over beginnen, dan is het goed om hier toch even kort aandacht aan te besteden.

 

Dit kan je bijvoorbeeld doen door even kort met je kind in gesprek te gaan. Je kunt zenuwen wegnemen door aan te geven dat de toets er is zodat de juf of meester kan kijken wat je allemaal al weet. Net zoals bij de andere toetsen! Als je ook andere signalen van spanning opmerkt bij je kind, kan het nuttig zijn samen te ontdekken waar deze spanning vandaag komt. Misschien heeft je kind het idee dat er geen fouten gemaakt mogen worden of dat papa/mama/leerkrachten pas tevreden zijn bij een hoge score. Het kan kinderen ontzettend helpen als deze overtuigingen weggenomen kunnen worden.   

 

 

3. Mindfulness oefeningen / ademhalingsoefeningen

 

Een andere goede manier om je kind te laten ontspannen is een mindfulness oefening of een ademhalingsoefening. Door je te concentreren op je ademhaling wordt deze rustiger en dit helpt de spanning te verminderen. Zowel via Google als via YouTube zijn er tientallen oefeningen te vinden via de zoekterm ‘Mindfulness oefening kinderen’. Ook het boek met bijbehorende cd ‘Kikker Zit Stil’ van Eline Snel biedt mooie oefeningen.

 

Kortom: veel ontspannen bij zenuwen en de druk m.b.t. de Cito zo laag mogelijk houden. Beloon je kind voor zijn of haar inzet bij de toets in plaats van op het resultaat: Dit stimuleert het zelfvertrouwen en maakt dat een kind sowieso trots kan zijn!

 

 

4. Cito-training 

 

Het kan om verschillende redenen prettig zijn voor je kind om zich goed voor te bereiden op de Cito-toetsen. De vraagstelling van de Cito-toetsen is anders dan die van de reguliere methodetoetsen, waardoor extra oefening nuttig kan zijn. Ook als je kind erg gespannen is, kan extra oefening helpen om de spanning af te laten nemen. Voor groep 6, groep 7 en groep 8 bieden wij in de kerstvakantie in Amsterdam Oud-Zuid en Stadshart Amstelveen de Cito-training in groepsverband aan. 

 

Onze groepstraining richt zich op de Cito-onderdelen spelling, begrijpend lezen en rekenen en voor leerlingen uit groep 8 ook op studievaardigheden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het inzetten van passende strategieën en omgaan met tijdsdruk. De kinderen werken in kleine groepjes met andere kinderen uit hun eigen leerjaar. Meer informatie waaronder de trainingsdata in december en januari is te vinden op onze website bij Cito-training

 

 

Buro Bikkel wenst alle kinderen alvast veel succes bij het maken van de Cito-toets!