Wanneer denk je aan een intelligentieonderzoek?

IQ-test of intelligentie-onderzoek bij kind

Hoe ontwikkelt mijn kind zich ten opzichte van leeftijdsgenootjes? Vragen we teveel van ons kind? Is mijn kind hoogbegaafd? Allemaal veelvoorkomende vragen van ouders die overwegen om dit te laten onderzoeken. Bij Buro Bikkel doen wij regelmatig intelligentieonderzoeken bij kinderen. Soms ligt hierbij het initiatief bij de school, maar ook geregeld bij de ouders. Wanneer kun je denken aan het doen van intelligentieonderzoek? Hieronder proberen wij zo goed mogelijk antwoord te geven op deze soms lastige vraag. 

 

Wanneer de schoolresultaten van je zoon of dochter anders zijn dan dat er verwacht zou mogen worden, zou intelligentieonderzoek hier inzicht in kunnen verschaffen. Het zou dus kunnen zijn dat schoolresultaten tegenvallen of dat er een vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat. In het geval van een vermoeden van hoogbegaafdheid zou intelligentieonderzoek ook antwoord kunnen geven of je kind in aanmerking komt voor een Plusklas of het Leonardo-onderwijs.

 

Ook kun je als ouders het sterke gevoel hebben dat je kind meer in zijn mars heeft dan het laat zien in de klas. In het geval je kind niet laat zien wat het aan cognitieve capaciteiten in zich heeft, kan het zijn dat er sprake is van onderstimulatie en het kind dus niet voldoende wordt uitgedaagd. Andersom zou het kunnen zijn dat je het gevoel hebt dat je kind vaak op zijn tenen moet lopen om mee te kunnen komen met zijn leeftijdsgenootjes. Soms komen emotionele problemen voort uit onderstimulering of overvraging.

 

Nog even kort op een rijtje; intelligentieonderzoek kan inzicht verschaffen in de volgende gevallen of antwoord geven op de volgende vragen:

  • Tegenvallende schoolresultaten
  • Vermoeden van hoogbegaafdheid
  • Komt mijn kind in aanmerking voor de Plusklas of het Leonardo-onderwijs?
  • Mijn kind heeft meer in zijn of haar mars dan het op school laat zien
  • Twijfel over huidige vorm van onderwijs, past dit wel bij mijn kind?
  • Twijfel over uitkomst schooladvies of CITO-uitslagen

Daarnaast is intelligentieonderzoek ook een goed middel om inzicht te krijgen in de sterke en minder sterk ontwikkelde kanten van de intelligentie, ook als er geen directe zorgen zijn. Mail ons via info@burobikkel.com voor een vrijblijvend gesprek over het laten doen van een intelligentieonderzoek.