Waarom we zo blij zijn met het nieuwe intelligentieonderzoek: de WISC-V

het onderzoeksmateriaal van de WISC-V voor intelligentieonderzoek bij kinderen

Sinds begin dit jaar is de WISC-V uit, wat een verademing! Tot eind 2017 maakten we bij een intelligentieonderzoek voor kinderen nog volop gebruik van de WISC-lll. De WISC-IV is nooit in Nederland uitgebracht en dat draagt logischerwijs bij aan onze ervaring dat de WISC-lll sterk verouderd is. Items die niet meer passend zijn bij deze tijd, maar ook een theoretische basis die inmiddels niet meer algemeen wordt gehanteerd.

 

Betere weergave cognitief functioneren

Waar bij de WISC-lll veel nadruk lag op de verbale en performale intelligentie, bestaat de WISC-V uit meerdere indexscores die zo een betere weergave zijn van het cognitief functioneren van het kind. De primaire indexen zijn: Verbaal Begrip, Visueel Ruimtelijk, Fluid redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid. Daarnaast is het met de WISC-V mogelijk aanvullende indexscores te verkrijgen om zodoende nog beter in beeld te krijgen wat de capaciteiten van het kind zijn.  

 

Betere concrete adviezen voor ouders en leerkrachten

Inmiddels hebben wij de eerste onderzoeken achter de rug en staan er de komende periode nog meer gepland. De ervaringen zijn heel positief! Met de WISC-V kunnen wij, dankzij de brede indexen, ouders en leerkrachten nog betere concrete adviezen geven die passend zijn bij het sterkte-zwakte-profiel van het kind. Daarnaast is het materiaal meer van deze tijd, wat bijdraagt aan een positieve ervaring van het kind tijdens het doorlopen van het intelligentieonderzoek.

 

Afnemen intelligentieonderzoek bij kinderen

Nu de nieuwe WISC-V uit is, vinden wij het dan ook niet meer dan logisch direct de overstap naar deze nieuwe test te maken, om zo betrouwbaar de intelligentie van het kind te kunnen onderzoeken. Ondanks dat er officieel nog met de WISC-lll getest mag worden, maken wij graag gebruik van de best mogelijke middelen.

Bij Buro Bikkel kan een intelligentieonderzoek, al dan niet in combinatie met een schoolobservatie, altijd zonder wachtlijst plaatsvinden. Ook kunnen we na het intelligentieonderzoek het uitslaggesprek op korte termijn plannen en het onderzoeksverslag al snel delen. Zo kan er direct gebruik gemaakt worden van de concrete adviezen die wij geven in onze verslagen.

 

De WISC-V kan worden afgenomen bij kinderen van 6 tot 17 jaar. Meer informatie over een intelligentieonderzoek bij Buro Bikkel via deze pagina.  Het inplannen van een gratis oriënterend gesprek kan via een mail aan info@burobikkel.com