21 maart 2019: Dag van de Leerplicht

Recht op onderwijs

Op 21 maart 2019 vieren wij in Nederland de Dag van de Leerplicht. Vandaag staan we stil bij het recht op onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland. Op deze dag besteden het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en diens leerplichtambtenaren extra aandacht aan het belang van leren en leerplicht.

 

Bescherming tegen kinderarbeid

Leerplicht is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen. In 1900 werd de eerste leerplichtwet aangenomen in Nederland, waarbij kinderen van 6 tot 12 jaar vanaf 1 januari 1901 verplicht werden tot het volgen van onderwijs. Het beschermen van kinderen tegen kinderarbeid speelde hierin een grote rol: veel kinderen konden niet naar school omdat zij als goedkope werkkrachten gebruikt werden in fabrieken en op het land. Deze verplichting tot leren was dus vooral op ouders gericht: zij zouden voortaan boetes krijgen als zij hun kinderen lieten werken in plaats van hen naar school te sturen.

 

Leuk feitje: de leerplichtwet werd met 50-49 stemmen aangenomen, doordat een van de tegenstanders van zijn paard was gevallen en daardoor niet kon stemmen. ‘Het paard is verstandiger dan de meester’, aldus de voorstanders.

 

Toekomst van het kind

In de jaren die daarop volgden is de leerplichtwet meerdere malen aangepast. Kort samengevat zijn kinderen in Nederland vanaf 5 jaar tot aan het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden verplicht om naar school te gaan. Het doel is om kinderen zoveel mogelijk lesuren te laten bijwonen zodat zij optimaal kunnen profiteren van het aangeboden onderwijs. De toekomst van een kind begint op school, en het onderwijs biedt kinderen de kans een grote verscheidenheid aan kennis op te doen en om zichzelf te ontwikkelen.

 

Leerachterstand verkleinen

Deze dag is een mooi moment om stil te staan bij het recht om te leren, iets wat helaas niet overal vanzelfsprekend is. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld. Het is daarnaast ook belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in het onderwijs. En soms is daar – om welke reden dan ook – wat extra ondersteuning voor nodig.

Bij Buro Bikkel zien we veel kinderen voor Remedial Teaching: een individuele begeleiding die afgestemd is op de specifieke onderwijsbehoeften van een kind. Door de leerachterstand te verkleinen zorgen we dat een kind zoveel mogelijk kan profiteren van de aangeboden lesstof en weer trots kan zijn op zichzelf.

Voor meer informatie over Remedial Teaching klik hier.