Twijfel over het schooladvies? De NIO biedt uitkomst.

 

 

Deze tijd van het jaar is voor veel leerlingen uit groep acht en hun ouders een erg spannende periode. Leerlingen krijgen het eindadvies van de basisschool en er moet digitaal worden deelgenomen aan de open dagen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het scholenaanbod. Na het definitieve advies zal vervolgens in april of mei nog de officiële Eindtoets volgen, waarna in enkele gevallen het schooladvies nog naar boven zal worden bijgesteld. 

 

De juiste middelbare school

Voor ouders is dit met name een spannende periode omdat je graag wil dat je kind op de juiste plek terecht komt, waar het zich volledig kan ontplooien als echte puber. Maar wat is nou de juiste plek? In onze ogen is dit een plek waar het kind zich volledig op zijn gemak voelt, met een niveau dat goed past bij zijn of haar capaciteiten. Een niet passend niveau kan uiteindelijk grote gevolgen hebben voor het welbevinden van het kind. 

 

Wisselende schoolresultaten

Het kan zijn dat de schoolresultaten de afgelopen jaren wisselend zijn geweest vanwege bijvoorbeeld gebrek aan concentratie of bijzondere gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Natuurlijk mogen we de eventuele gevolgen van situatie omtrent COVID-19 hierbij niet vergeten. Ook kan het zijn dat je als ouder twijfelt aan het gegeven schooladvies of graag een bevestiging wilt van de capaciteiten van je kind. Waar de Eindtoets schoolse vaardigheden meet, meet de NIO de algemene intelligentie. De NIO geeft een extra onderbouwing of bevestiging van het schooladvies. 

 

De NIO test laten afnemen.

Wilt u meer inzicht in de capaciteiten van uw kind om tot een goede schoolkeuze te komen, dan is bij Buro Bikkel een individuele afname van de NIO mogelijk. Deze wordt in overleg op korte termijn ingepland. U ontvangt het verslag van de test binnen 2 tot 3 werkdagen.

Meer informatie over NIO is te vinden via deze link of mail naar info@burobikkel.com voor een vrijblijvend gesprek.