Weer terug naar school: opluchting èn onzekerheid

Na wekenlang thuisonderwijs kondigde premier Rutte aan dat de basisscholen na de meivakantie weer open kunnen gaan.

Er zijn kinderen voor wie het thuisonderwijs geen probleem was, of door wie het zelfs als positief is ervaren. Veel van onze Bikkels geven echter aan dat ze graag weer naar school gaan, omdat “papa de som toch niet zo goed uit kan leggen als de juf” of omdat ze hun klasgenootjes missen. Waar sommige kinderen ook met thuisonderwijs een gestage leerontwikkeling doormaken, zijn er vooral ook kinderen die de schoolse setting, hun klasgenoten en de structuur van een schooldag nodig hebben om gemotiveerd te blijven. Voor de meeste kinderen is het dus geweldig nieuws dat de scholen weer opengaan!

 

Ook veel ouders zijn, na wekenlang schipperen tussen het bieden van thuisonderwijs en eigen werkzaamheden, opgelucht dat de kinderen weer naar school kunnen. Maar er zijn ook zorgen over de toekomst: Heeft een kind wel de gewenste ontwikkeling doorgemaakt? En hoe staat het ervoor met de kinderen die al moeite hadden om bij te blijven? Zijn die nu verder achteropgeraakt?

 

De draad weer oppakken
Het is de zware taak van scholen en leerkrachten om ‘de boel’ weer op de rails te krijgen; om in kaart te brengen hoe iedere leerling ervoor staat en wat er per leerling nodig is om zo snel mogelijk het normale lesprogramma weer op te kunnen pakken. Een belangrijke en bekende methode om zicht te krijgen op waar een kind in zijn schoolse ontwikkeling staat, is door te toetsen. Een methode die zowel kind als ouder slapeloze nachten kan bezorgen. Ouders vragen zich af: ‘Kan mijn kind wel overgaan naar het volgende jaar als de toetsresultaten tegenvallen?’ en ‘Wat betekenen tegenvallende resultaten voor mijn kind in groep 7 voor het voorlopig advies van mijn kind wat betreft het niveau van de middelbare school?’.

 

Bij Buro Bikkel signaleren en begrijpen wij deze zorgen. Wij zien de toetsmomenten echter ook als een kans om inzicht te krijgen in waar een kind op dit moment staat, waar het goed in is en waar de aandachtspunten liggen, om vervolgens na te gaan wat er nodig is om eventuele achterstanden in te halen. Er zal nu meer dan ooit gekeken moeten worden naar de mogelijkheden om kinderen middels een eigen leerlijn zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten komen, door terug te gaan naar het niveau dat een kind beheerst en de kennis en vaardigheden van een kind stap voor stap te vergroten.

Bikkelbegeleiding
Voor sommige kinderen is de opgelopen achterstand met wat extra aandacht op school snel in te halen. Andere kinderen hebben iets meer begeleiding nodig om de gewenste stappen te maken. Buro Bikkel staat ook nu voor deze kinderen klaar. In samenwerking met ouders en leerkracht kijken we waar precies de onderwijsbehoefte van een kind ligt: Wat zijn de leerachterstanden, in hoeverre leveren de achterstanden frustraties en onzekerheden op en hoe kunnen we ervoor zorgen dat een kind niet alleen een leerachterstand inhaalt, maar ook het vertrouwen en de motivatie terugkrijgt voor de betreffende schoolvakken?

 

Remedial Teaching

Denk jij als ouder dat jouw Bikkel wel wat extra hulp kan gebruiken in de vorm van Remedial Teaching? Heb je vragen over hoe wij de Remedial Teaching in deze tijd, met de maatregelen rondom het coronavirus, vormgeven? Neem dan contact op via info@burobikkel.com.

BikkelBoost: rekenen
Twijfel je of je kind door de huidige situatie achterstanden heeft opgelopen op het gebied van rekenen? Of zie je dat je kind de ene rekenvaardigheid goed beheerst, maar dat de andere rekenopgave maar moeite blijft kosten? Check dan via deze link hoe onze online BikkelBoost sessies jouw kind dat ene zetje kunnen geven dat hij nodig heeft.