Weerbaarheid van uw kind laten groeien

Kind dat stevig en weerbaar in het leven staat

 

Wat kunt u als ouder doen om de weerbaarheid van uw kind te laten groeien?

Als ouder zult u vroeg of laat het woord ‘weerbaarheid’ te horen krijgen als het gaat om uw kind. Maar wat betekent weerbaarheid nu eigenlijk? En wanneer is een kind wel of niet weerbaar?

 

De definitie van ‘weerbaarheid’ is volgens de dikke Van Dale ‘in staat om tegenstand te bieden’.

Een weerbaar kind kan dus op een passende manier voor zichzelf opkomen, maar is tevens in staat zijn of haar grenzen te bewaken en durft een eigen mening te hebben en deze te uiten.

 

Stevig in het leven staan
Weerbaarheid is belangrijk omdat iedereen in zijn of haar leven gebeurtenissen of omstandigheden tegen zal komen die lastig zijn. Hoe jonger je leert om hier op een gezonde manier mee om te gaan, hoe beter.

Volgens het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gaat positieve zelfwaardering gepaard met zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfreflectie en zelfbeheersing: allemaal eigenschappen die eraan bijdragen dat een kind op een positieve manier in het leven kan blijven staan.

 

Een kind dat minder weerbaar is...

 • Heeft weinig zelfvertrouwen
 • Vindt het moeilijk om grenzen aan te geven
 • Laat snel over zich heenlopen
 • Is snel gekwetst door kritiek
 • Heeft moeite met het uiten van hun mening en gevoelens
 • Is afhankelijk van anderen voor het oplossen van problemen
 • Vindt moeilijk aansluiting bij andere kinderen
 • Heeft een gespannen houding
 • Durft geen ‘nee’ te zeggen
 • Is bang om afgewezen te worden
 • Kan meeloopgedrag vertonen
 • Wordt vaker gepest

 

Weerbaarheid en zelfvertrouwen
Er bestaat een wisselwerking tussen weerbaarheid en zelfvertrouwen. Onder zelfvertrouwen verstaan we de waarde die een kind zichzelf toekent. Je zou dit kunnen omschrijven als een positieve eigenwaarde en het geloof in eigen kunnen, maar zelfvertrouwen is ook iets wat je uitstraalt. Hierbij kijken we naar iemands lichaamshouding, manier van spreken en het maken van oogcontact. Dit zijn gelukkig dingen die iedereen kan oefenen! Zelfverzekerde kinderen worden minder snel uit balans gebracht door vervelende opmerkingen of gebeurtenissen, terwijl kinderen met weinig zelfvertrouwen hier juist moeite mee hebben. Een kind dat minder weerbaar is, zal vaker negatieve ervaringen hebben: als een kind niet voor zichzelf op durft te komen, zal het vaker vervelende dingen ervaren. Door deze negatieve ervaringen wordt het zelfvertrouwen nog lager, en dit lage zelfvertrouwen heeft weer invloed op de weerbaarheid.

 

 

Wat kunt u als ouder doen om de weerbaarheid van uw kind te laten groeien?

 1. Het is belangrijk om aandacht te geven aan wat wel goed gaat. Geef complimenten en moedig uw kind aan om zelf dingen te proberen en situaties zelf op te lossen. Hierdoor kunnen zij succeservaringen opdoen, die het zelfvertrouwen zullen doen groeien.
 2. Als iets niet lukt of anders gaat dan gehoopt, bespreek dan met uw kind wat een passende manier is om met frustraties om te gaan. Hierbij is het essentieel dat het kind de oorzaak niet altijd buiten zichzelf zoekt, maar is het net zo belangrijk dat uw kind vervelende gebeurtenissen niet enkel aan zichzelf toeschrijft.
 3. Daarnaast kunt u uw kind de ruimte bieden om een eigen mening te hebben en het uiten hiervan aan te moedigen.
 4. Ten slotte kunt u aandacht besteden aan de lichaamshouding, de manier van spreken en het maken van oogcontact. Spelenderwijs kunt u laten zien hoe anders iemand overkomt als diegene anders staat, praat of kijkt.

 

Bikkeltrainingen 

Bij Buro Bikkel geven wij weerbaarheidstrainingen voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën, waarbij in kleine groepjes in zes wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur gewerkt wordt aan veerkracht, zelfvertrouwen en de sociale omgang. Daarnaast zijn de Bikkeltrainingen gewoon ontzettend leuk om te doen! Plezier en samenwerking met anderen staan altijd centraal. In veel gevallen wordt de training vergoed.

 

Klik op de onderstaande training voor meer informatie over de verschillende Bikkeltrainingen.

Bikkeltjes met Lef voor kinderen vanaf 4 tot 8 jaar.

Bikkels in de Dop voor kinderen vanaf 8 tot 12 jaar.

Brugklas Bikkels voor groep 8 en brugklassers (11-13 jaar) die een stevige start willen maken op de middelbare school.

 

Wilt u een vrijblijvend gesprek inplannen of meer weten over onze Bikkeltrainingen? Stuur dan een e-mail naar info@burobikkel.com.