PESTEN – WEEK TEGEN HET PESTEN

Deze week, van 18 tot en met 22 september, is het de Week Tegen Pesten. Deze speciale week is in het leven geroepen om het pesten op school te voorkomen en aan te pakken. De Week Tegen Pesten richt zich met name op leerkrachten en roept hen op om samen met ouders én kinderen de strijd tegen het pesten aan te gaan.

 

Het belang van het samen oplossen is groot. n leerkracht, één kind of één ouder kan een pestsituatie niet in zijn eentje oplossen. Kinderen in de groep hebben allemaal hun eigen rol in de situatie en het helpt erg als ouders zicht hebben op de rol van hun kind. Zo kunnen zij ook beter aansluiten bij wat het kind nodig heeft om uiteindelijk samen de situatie te verbeteren.

 

De focus ligt dit jaar op het online pesten, oftewel het cyberpesten. Meer en meer verschuift het pesten van het schoolplein naar de digitale wereld, zoals WhatsApp, Facebook of Snappchat. Vorige week schreven wij al een blog over Mediawijsheid. Hierin staan al enkele tips wat betreft de omgang met internet.

 

Wat het zo moeilijk maakt in het geval van digitaal pesten, is dat er steeds meer mogelijkheden zijn om anoniem te pesten. Zo is er sinds kort de app Say.at.me. Door de makers omschreven als een app waarin je ‘eerlijke en anonieme feedback’ over jou kan ontvangen (en over anderen kan geven). Officieel voor mensen van 16 jaar en ouder, maar je begrijpt dat de gemiddelde tiener daar lak aan heeft. Het is een open podium waar iedereen anoniem ‘eerlijke’ feedback kan sturen naar de ander. Inmiddels is al gebleken dat de app de vrijheid geeft om nare verwensingen, pesterijen en scheldpartijen te versturen zonder dat de ontvanger weet van wie deze afkomstig zijn. Héél ‘eerlijk’ inderdaad en wat ons betreft absoluut niet gewenst.

 

Wat dit betreft is ons advies: blijf in gesprek gaan met je kind over wat er online aan de gang is. Vraag eens wat voor Apps hij of zij gebruikt en hoe dat in allemaal in zijn werk gaat. Probeer dit op een open en een niet veroordelende wijze aan te gaan. Zo zal je kind ook de vrijheid voelen naar je toe te gaan op het moment dat het allemaal niet meer zo netjes gaat.

 

In het kader van de Week Tegen Pesten zijn deze week de volgende leuke initiatieven genomen:

  •  Zapp zendt in deze week elke dag de ‘Anti Pest Club’ uit, maar ook zenden zij speciale afleveringen van Het Klokhuis en Zappbiosfilms uit. Een mooie manier om een gesprek met je kind aan te gaan over (online) pesten!
  • Voor kinderen zelf is er door de KRO-NCRV de game ‘Wij zijn LIT’ ontwikkeld. Het is een spel op Whatsapp, waarbij een aantal fictieve karakters elkaar appjes sturen in een groepsapp. Kinderen participeren in deze groepsapp door antwoord te geven op vragen die voorbij komen. Kijk voor meer informatie over deze nieuwe mediavorm op: www.zapp.nl/1807-wijzijnlit