Eindtoets wordt Doorstroomtoets en nog meer veranderingen dit schooljaar voor groep 8.

 

Misschien heb je het al gehoord tijdens de ouderavond van groep 8, de ‘eindtoets’ heet voortaan ‘doorstroomtoets’. De afname van de doorstroomtoets is eind februari 2024 en wordt afgenomen voor het definitieve schooladvies en voor de aanmelding bij de middelbare school. Meer weten over deze en andere veranderingen voor groep 8? Lees dan verder.

 

Is de doorstroomtoets anders dan de eindtoets?

De naamsverandering van de eindtoets betekent niet dat de inhoud van de eindtoets groep 8 gaat veranderen. Alleen de naam van de eindtoets is veranderd, de inhoud van de toets blijft hetzelfde en dus vergelijkbaar met de eindtoetsen van de afgelopen jaren.

 

 

Waarom verandert de naam van de toets? 

De naam ‘eindtoets’ zegt eigenlijk dat de toets een einde aanduidt. Natuurlijk betekent de eindtoets in groep 8 het einde van de basisschool, maar het betekent niet het einde van de ontwikkeling van de leerling. De ontwikkeling van het kind zal nog doorgaan. Om deze reden is er gekozen voor de naam doorstroomtoets. Na deze toets stroomt de leerling door naar het voortgezet onderwijs (vo). 

 

Kan het voorlopig advies nog veranderen na de doorstroomtoets? 

De leerkracht neemt de score van de doorstroomtoets mee in het uiteindelijke definitieve advies. Zodra er uit de doorstroomtoets een hoger niveau komt dan eerder geadviseerd, wordt het schooladvies in de basis bijgesteld naar boven. 

De leerkracht mag er ook voor kiezen om het niveau niet aan te passen. Dit kan alleen wanneer zij goed kunnen motiveren waarom het bijstellen van het advies niet in het belang van de leerling is. 

 

Aanmeldingsweek voortgezet onderwijs

De aanmeldprocedure voor de middelbare school gaat ook veranderen. De overheid geeft aan het belangrijk te vinden dat elk kind gelijke kansen krijgt om uiteindelijk op een voor zijn/haar passende middelbare school terecht te komen. Waar voorheen een leerling zich gedurende de gehele maand maart kon aanmelden op een school, zal er nu nog maar één aanmeldingsweek komen voor alle kinderen in Nederland. Deze aanmeldingsweek vindt eind maart plaats en is na het definitieve schooladvies van de groep 8 leerkracht. 

Iedere basisschool is vanaf het schooljaar 2023/2024 verplicht duidelijke informatie te geven over de manier waarop de advisering tot stand komt. 

 

Op een rijtje wat er gaat veranderen:
o  De eindtoets in groep 8 heet voortaan doorstroomtoets. De titel verandert, de inhoud blijft vergelijkbaar.
o De leerkracht van groep 8 geeft het definitieve schooladvies pas na de uitslag van de doorstroomtoets.
o Elk kind in Nederland meldt zich in dezelfde week aan op de middelbare school naar keuze. 

 

Kalender schooljaar 2023-2024

Cito-toetsen begin november (er zijn scholen waar voor de herfstvakantie de cito wordt afgenomen). 

Scholen melden zich vanaf 1 oktober tot 15 november 2023 aan voor een doorstroomtoets.
Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari 2024 hun voorlopig schooladvies.
Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari 2024.
Uiterlijk 15 maart 2024 ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school (vo).

 

Cito-training in de herfstvakantie 

Omdat de doorstroomtoets eerder dan voorheen wordt afgenomen, zullen ook de reguliere Cito-toetsen voor leerlingen in groep 8 naar voren schuiven. Waar dit voorheen doorgaans in januari werd afgenomen, zal dit nu veelal in november gaan plaatsvinden. Het kan om verschillende redenen prettig zijn voor je kind om zich goed voor te bereiden op de Cito-toetsen. De vraagstelling van de Cito-toetsen is anders dan die van de reguliere methodetoetsen, waardoor extra oefening nuttig kan zijn. Ook als je kind erg gespannen is, kan extra oefening helpen om de spanning af te laten nemen. 

 

In de herfstvakantie biedt Buro Bikkel een Cito-groepstraining aan waarin er in 3 sessies van 1,5 uur wordt voorbereid op de toets Rekenen, Begrijpend lezen en Spelling, zodat deze toets vol zelfvertrouwen gemaakt kan worden! 

 

Klik hier voor de exacte data en meld je aan.

Of stuur een mail naar info@burobikkel.com voor meer informatie.

 

Omdat scholen zelf de exacte periode van de afname mogen bepalen, kan het zo zijn dat jouw school al voor de herfstvakantie de toetsen wil afnemen. Neem in dat geval zsm contact met ons op, dan kijken we naar de mogelijkheden.